10. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Keramet-i evliyayı inkar edenlere cevaplar.
 • Süleyman (as) ile karıncanın kıssası.
 • Hüd hüd kuşu ile belkısın kıssası.
 • Asaf Binhi Berhaya’nın Belkıs’ın köşkünü getirmesi.
 • Meryem (as)’a cennetten meyve gelmesi.
 • Kur’an matiki değil mi? diyen profesöre cevap.
 • Salih (as)’ın deve mucizesi.
 • İbrahim(as)’ın ateşe atılması.
 • Peygamberimizin ayı ikiye bölmesi.
 • Peygamberimizin Miraca çıkması ve orada gördükleri.
 • Dört halife hakkında.
 • Üzeyr (as)’ın yüz yıl uyuması.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam