11. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

  • Cuma günün fazileti hakkında.
  • Vahhabiler, sünnete kıymet vermedikleri için sapıttıkları.
  • Zuhr-i âhir namazını kılmayanlara cevap.
  • Ehl-i sünnet mezhebinin itikatta bir olup amelde ayrı olduğu.
  • Cuma namazının 18 rekat olduğu.
  • Cumanın şartları.
  • Peygamberimiz (sav) Efendimizin nurunun Allah’ın nurundan olduğunu inkar edenlere cevap.
  • Vahhabilerin batıl görüşlerinin neler olduğu.
  • Şefaat.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam