13. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Takva ile amel etmek.
 • Herkesin iyi veya kötü çalıştığının karşılığını alacağı.
 • Mevlana hz.’nin babası hakkında anlatılan yanlış kıssa.
 • Her doğanın İslam fıtratı üzerine doğduğu.
 • Tezkiye-i nefis.
 • Namaz ile zikrin ayrı olduğu.
 • Zikrin aleyhinde konuşanların durumu.
 • Beş vakit namaz yetmiyor mu, tarikat nedir? diyenlere.
 • Takva ehline 40 ile 90 yaş arasında olan imtihanlar.
 • Hadislere ve ashaplara inanmayanlara lanet olduğu.
 •  Amel defterini kapatmayan hususlar.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam