14. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Aşk hali.
 • Kemâl-i aşkın ne olduğu.
 • Ders çekerken huzuru rabıtanın nasıl olacağı.
 • Fâniliğin nasıl zuhur edeceği.
 • Tarikatın nedir? diyene cevap.
 • En evvel Rasulullah efendimizin nurunun yaratılması.
 • Beş alem.
 • Kulların Allah katında kaça ayrıldığı.
 • Allaha aşık olan has kulların özellikleri.
 • Ay’a çıkılabilir mi? Sorusuna cevap ve Ay’da su ve toprak olduğu.
 • Kerameti evliyanın üç olduğu.
 • Ruhtan haber verilemeyeceği.
 • Şeyhlere verilen selahiyet.
 • Tin suresi tefsiri.
 • Cennette ne varsa bu dünyada benzeri olduğu.
 • Cennetin anahtarının “la ilahe illallah Muhammed Rasulullah” olduğu.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam