15. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Şeyhin, müridin sefinesi (gemisi) olduğu.
 • Kulların mahşere nasıl gelecekleri.
 • Sabikunlar ve onlara verilecek nimetler.
 • Nefsin ne ile temizlendiği ve kalbin nasıl nurlanacağı.
 • Farz borcu olan nafile namaz kılamaz diyenlere.
 • Cuma namazının kabul olma şartları.
 • Vahhabilerin nasıl oldukları.
 • Sünnetlerin neler olduğu ve kazandırdıkları.
 • Güzel ahlaklar ile kötü ahlaklar.
 • Ehl-i sünnetin batıl mezheplerden nasıl ayrıldığı.
 • Şeyhin vasıflarının neler olduğu.
 • Ahrete çalışana hem dünya hem de ahiretin verileceği.
 • Gizli küfrün iki olduğu.
 • Cin, şeytan yoktur diyen Dr. Hafız Ahmed’in yazdığı kitaba cevap.
 • Allah’u Teala evvelden bizleri ezelden cennetlik ve cehennemlik yaratmış diyenlere
 • Sağ olan şeylerin rahmani sol olan şeylerinde şeytani olması.
 • Sakalın meleklerin toplantı yeri olduğu.
 • Peygamberimiz (sav) Efendimizde solcuydu diyenlere cevap.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam