16. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Salavatı şerife ile vaaza başlamak.
 • Şeytanın insanı ibadetten ve zikrullahtan alıkoyarak aldatması.
 • Nur ve zulmet denizinin ne olduğu.
 • İnkisar-ı kalp.
 • Şeyhlerde olan manevi tasarruflar.
 • Dervişliğin ne demek olduğu.
 • İbrahim (as)’ın kalbi gibi olan kırklar ve bunların özellikleri.
 • Bir Alimin hakiki olduğu nasıl anlaşılır?
 • İbrahim (as)’ın cömertliği ve misafirlere olan hürmeti.
 • İbrahim (as)’ı Cebrail (as)’ın imtihan etmesi.
 • Azrail (as)’ın Allah’u Teala’yı zikreden bir mü’minin canını almada nasıl zorlandığı.
 • İhvanı mahveden hallerin neler olduğu.
 • Ahlak-i hamide ve ahlakı zemime.
 • Hükümetin görevlerinin neler olduğu.
 • İnsanın daima kendi eksiğini görmesi.
 • İnsanın Allah’u Teala’yı, nefsini, şeytanı ve amelinin mükafatını nasıl bilmesi gerektiği.
 • Öldüğünü bilmeyip Azrail (as)’ın canını kolay aldığı kimseler.
 • Ölmeden evvel ölenler.
 • Fâni olmak.
 • Evliyaullahın iki kısım olduğu.
 • Evliya-i künbelinler ve mürşidi kamillerin nasıl seçildiği.
 • Sorulması ve cevap verilmesi mahsurlu olan şeyler.
 • vahdet-i vücud nedir?  Sorusuna cevap.
 • Muhiddin Arabi hz’nin evliya-i künbelinlerin büyüğü olduğu.
 • Şeytanın kafirlere necm ayetinin son ayetlerinde geçen secde ayetini farklı duyurması.
 • İmam-ı Azam efendimize şeytanın vesvese vermesi ve imam Yusuf’un ona yol göstererek tarikat dersi vermesi.
 • Mürşid-i kamilinden izinsiz ders çekilmeyeceği.
 • Allah’u Teala’nın sevdiği kullara verdiği selahiyet.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam