2. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Alimlerin şefaatı ve Allah’u Teala’nın onları kullarına sevdirmesi.
 • Allah yanında derecesi en yüksek olanlar.
 • Evliyaların kabrini ziyaret etmeyi inkar edenlere cevap.
 • Türbe ziyaretinde uyulması gereken adaplar.
 • Hakiki alimlerin kimler olduğu ve onlara hürmetin mükafatı.
 • Allah için cami yapmak.
 • Hadis  uyduranların durumu.
 • Muhacir ve Ensar gibi olanlar.
 • Peygamberimizin ehlinin kimler olduğu.
 • Tarikat nedir? Ulul elbab nedir? Makam-ı Mutmainne nedir? Sorularına cevap.
 • Hikmet ilmi.
 • Alimler ile Meşayıhların ayrı olduğu.
 • Beş alem.
 • Her şey tabiat, doğa diyerek Allah’u Teala’yı inkar edenlere.
 • Kulun cehennemlik olmasının sebebinin neler olduğu.
 • İmtihansız cennete girilemeyeceği.
 • Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ayetinin izahı.
 • Kafirlerin özellikleri ve onlara olacak azaplar.
 • Günahına tevbe eden halis mü’minlerin mükafatı.
 • Allah’a itaatin Resulüne itaatten geçtiği.
 • Kemal-i Takvaya erenler.
 • Mürid nedir?.
 • İbrahim (as)’ın Allah’u Teala’yı nasıl bulduğu.
 • Taktir-mukadder.
 • Kur’anı hakkıyla anlayanların kimler olduğu.
 • Cehri zikrullah.
 • İki türlü gizli küfür olduğu.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam