22. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Allah bildirirse Peygamberler ve evliyaların gaybı bildiği.
 • İsa (as)’dan mucize istemeleri ve gökten sofra inmesi.
 • İsa (as)’ın çamurdan yarasayı yapması mucizesi.
 • İmamı azam efendimizin ölürken son söylediği sözün hikmeti.
 • Radar’ın yarasadan alındığı.
 • Dinin afatının üç olduğu.
 • Radio dinlemek ve gazete okumanın haram olduğunu söyleyen hocalara cevap.
 • Din ile siyaset ayrıdır diyen hocalara cevap.
 • Din hususunda kibirlenenlere karşı kibirlenmek gerektiği.
 • Harb niçin yapılır?
 • Vatanımıza sahip olmamız gerektiği.
 • Hükümet adamları günah işlese dahi onlara itaat edilmesi gerektiği.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam