25. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • İhlasa yetişenler.
 • Nafile ibadetle hakka yakın olunacağı.
 • İmanı ve ibadeti yapan kişi bunları sayamasa dahi biliyor sayılır.
 • Nafile ibadetlerin en kuvvetlilerinin hangileri olduğu.
 • Amenerrasulu ve la yestevi’yi okumanın mükafatı.
 • Ders tarifi.
 • Tarikatın özünün ne olduğu.
 • Has kulların nişanlarının neler olduğu.
 • Zikrin mertebeleri ve özellikleri.
 • İlmi hikmet ve ilm-i batın.
 • Kitap ilmi ile tasavvuf ilmi arasındaki fark.
 • Fahreddin Razi ile Muhiddin ârabi hazretlerinin arasındaki mektuplaşma.
 • Dünyaya geliş amacımızın kemal bulmak olduğu.
 • İnsanlar için beş halkanın dördü bu dünyada biri ahrette olduğu.
 • Zikrullah halkasının ortasına oturana lanet olduğu.
 • Dini nikahın nasıl kıyılması gerektiği.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam