26. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

  • Kendisinin şeyh araması ve gördüğü manevi haller.
  • Pirimiz Abdulkadir Geylani Efendimizin kendisine manevi olarak yapığı nasihatler.
  • Üveysi olarak yetişmesi.
  • Bir nakşi şeyhinin kendisinden ders alması olayı.
  • Arabistan da şeyhlere gitmesi ve orada gördükleri.
  • Suriye’deki şeyhin iki sapıtmış olan müridini ikaz ederek ayıktırması.
  • Biz namazı manen Kabe’de kılıyoruz diyerek namazı terk edenlere cevap.
  • Şeyhin insana ne zaman gerekli olduğu.
  • Çilede Abdulkadir Geylani Hazretlerini çağırması ve aldığı yardım.
  • Sünnet ve bid’at ayrımı.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam