27. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Takva ile amel etmek ve Allah’u Teala’ya kavuşmak için vesile aramak.
 • Hakka mü’minin özellikleri.
 • Musâ (as)’ın şeytan’a niçin tevbe etmediğini sorması.
 • Allah’u Teala’nın bir kulun ayıbını başka kimseye bildirmediği.
 • İtikat ve imanın şartları.
 • Bakara suresinin ikinci sayfasındaki ayetlerin izahı.
 • İnsanın eski halına değil şimdiki halına bakılması gerektiği.
 • Hakkıyla tevbe edip ameli salih işleyenlerin günahlarının sevaba çevrildiği.
 • Hz. Ebu Bekr’in Ashab-ı Kiramdan Nofel’i diriltmesini inkar eden hocalara cevap.
 • Evliya kerametini inkar edenin küfre düştüğü.
 • Bütün peygamberlerin ahir zaman peygamberi olan Rasulullah Efendimizin ümmeti olmayı istedikleri.
 • Bir kul Allah’u Teala’yı nasıl zannederse öyle bulacağı.
 • Yakin ilmi öğrenmek.
 • Hocaların kendisini imtihan için bir salavatın anlamını sormaları ve manen görüp onlara verdiği cevap.
 • Kalpten doğan Nâfi (maneviyat) ilmi.
 • Bütün ihvanların ders vermeye yetkili olduğu.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam