28. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Allah’u Teala’nın kuluna yardım etmesi nasıldır.
 • Ertuğrul beyin nasıl Müslüman olduğu islam’a olan katkısı.
 • Allah’u Teala’nın Osmanlıya 600 yıl saltanat vermesinin sebebi.
 • Harp niçin yapılır?
 • Biz şeytandan bir zarar görmüyoruz diyen kafirlere Hz Ali’nin verdiği cevap.
 • Tekasür suresinin tefsiri.
 • Ehl-i sünnet yolundan gitmek gerektiği.
 • Allah’ın askerinin kimler olduğu ve şeytanın askerleri.
 • En büyük bidat ve israf olan tütün içmenin şeytan ameli olduğu.
 • Mısır ulemasının tütün hakkındaki fetvası.
 • Allah’u Teala’ya sevilmenin yolunun sünnetlere sarılmaktan geçtiği.
 • Sünnetin dört çeşit olduğu.
 • Şeriatsız tarikatın zındıklık, Tarikatsız şeriatın da fasıklık olduğu

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam