3. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Tarikatta şeyhi bulup beraber çalışmak emri.
 • Sünnete inanmayanların müslüman olmadığı.
 • Allah’u Tealaya yakınlık için vesile aramak.
 • Şeriat ve tarikat ilmi.
 • İrşad ediciler.
 • Ulema-i ümmetin kimler olduğu.
 • Ulul elbab olanlar ve zikrin mertebeleri.
 • Ahdi misakı bozmayıp tazeleyenler.
 • Fânilik.
 • Rasulullah (sav)’in halifelerinin kimler olduğu.
 • Allah’u Teala’nın vuslat yolunu kesenler.
 • Bizim namazımız kılınmıştır diyen zındıklar hakkında
 • Bid’at ehl-i olanlar ve onlardan uzaklaşmak gerektiği.
 • Kur’an-ı Kerim’in hidayet ve ilminde dirayet için olduğu.
 • Kur’an ve hadis-i şeriflerin birbirini tuttuğu.
 • Kur’an-ı Kerim’i korkarak okumak ve Hadis-i şeriflere de aynı hürmeti yapanın mükafatı.
 • Kur’an-ı Kerim’i sadece harfine dikkat edip manasına dikkat etmeyenler.
 • Kur’an’ı hakkıyla okuyanlarda olan vasıflar.
 • Bid’atı seyyie ve bid’atı hasene.
 • Sünneti tutanlara yüz şehid sevabı verildiği.
 • Kırk hadis öğrenenlerin mükafatları.
 • Dinin afatı.
 • Yakınları zayıf olanlar ve yakin ilmi.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam