30. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • En evvel Peygamberimiz (sav)’in nurunun yaratılması ve ahdi misak.
 • Peygamberimiz (sav)’in ashabına biat ve intisap vermesi.
 • Peygamberimiz (sav)’in Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali efendilerimize intisap vermesi.
 • Tevbe-i Telkin’in ne olduğu.
 • Peygamberimizin beyit söyletip ayakta zikrullah yaptığı.
 • Eski dervişlerin nasıl yetiştirildiğine dair.
 • Ayakta zikrullah etmek.
 • Hudeybiye de Peygamberimiz (sav)’e erkek ve kadınların nasıl biat ettikleri.
 • Ahd-i misakı yenilemek.
 • Cüneyd-i Bağdadi hz’ne mürid olmak nedir? diye sorulunca verdiği cevap.
 • Hacer’ül-Esved’i öpmenin ezeldeki ahdi misakı yenilemek olduhu.
 • Hacc nedir? diye soran Ashab-ı Kiram’a Rasuullah Efendimzin verdiği cevap.
 • Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Kabe’yi tek başına tavaf etmek için beklemesi.
 • Hacer’ul Esvedi öpmek.
 • Zikrullahı sevmek ve kullara zikrullahı sevdirmek.
 • İbrahim (as)’ın cebrail (as)’a koyunlarını ne için verdiği.
 • Zikir ehl-i birini Azrail (as)’ın nasıl canını aldığı.
 • Namaz da Kur’an okumakta zikirdir diyenlere cevap.
 • Zikrin ve zikrullahın anlamları.
 • İbrahim (as)’ın yerleştiği bütün yurdundan göç etmek zorunda bırakılması.
 • İbrahim (as)’ın 40 gün zikrullah ile kafirlerin elinden kurtulduğu.
 • Beyazid Bestami hazretlerini, hanımının yüz tane görmesi.
 • Abdulkadir Geylani Hazretlerinin Ramazan ayında 70 kişinin iftar davetine aynı anda gitmesi.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam