32. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

  • Takva ehl-i.
  • Şemsi Tebriz hazretlerinin Mevlana hazretlerini irşat etmesi.
  • Tin suresi tefsiri.
  • Hakka mü’minin Kabe’den efdal olduğu.
  • Harp niçin yapılır?
  • Mücâhede nedir?

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam