33. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Ayet ve hadisin birbirini tuttuğu.
 • Zikrullah hakkındaki ayet ve hadislerin söylenmediği.
 • Biz Kur’anı terk ettiğimiz için ülkeler elimizden gitti diyen hocaya cevap.
 • Kur’an okumakta zikir değil mi diyenlere.
 • Münafıkların Allah’u Teala’yı az zikrettikleri.
 • Allahı çok zikredenin münafıklıktan kurtulduğu.
 • Zikrullah sadece tarikatta olana değil herkese farz olduğu.
 • Zikrullah, insanı kazancından, alı koyar diyenlere cevap.
 • Zikrullah yapılıken uyulması gereken edepler.
 • Hakkıyla mü’min olmayan hakkıyla kafirdir, hadisinin izahı.
 • Zikrullah yapanları tenkit edenlere cevap.
 • Kalpleri ölü olanlar.
 • Şeytanın adavet, kumar ve içki ile zikrullahtan alı koyduğu.
 • Peygamberimizin Hira mağarasında zikrullah ile çalışması.
 • Peygamberimiz (sav)’e ilk vahyin nasıl geldiği.
 • İbrahim (as)’ın zikrullah ile kafirlerin elinden kurtulduğu.
 • Hz Ali Efendimiz, Battal gazi ve Sultan Fatih hazretlerinin  yaptığı zikrullah.
 • Bu zamanda İslamiyet yapısının her yerde bozulduğu.
 • Ahir zamanda alimlerin çok olduğu ancak bunların çoğunun Kur’an’a muhalefette bulundukları.
 • Ahir zamanda ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere müracat etmek gerektiği.
 • Allah korkusunu yüreğinde taşıyıp zikrullaha devam edenlere Allah’u Teala’nın ikramı.
 • İmamı Azam Efendimizin kendi zenginliği hakkında bir Yahudiye verdiği cevap.
 • Kimlerin arkasında namaz kılınmaz?
 • Hacca gidip geldikten sonra sakal bırakmayanlar

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam