34. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Allah bildirirse ancak gaybi Peygamberlerin ve evliyaların bilebilecekleri.
 • Münafıkların ileri geri konuşmaları üzerine Peygamberimiz (sav)’in; devesinin yerini haber vermesi.
 • Münafıkların Hz. Aişe annemize iftira atmaları.
 • Tecelliyi ilahiyye’ye vasıl olan zatlar.
 • Beyazid Bestami hazretlerinin “subhani mâ a’zam’uş-şani” demesinin sebebi.
 • Peygamberimiz (sav)’de Allah’u Teala’nın nur ve zulumat bütün esmaul hüsnalarının tecelli ettiği.
 • Bir kul Allah’u Teala’ya vasıl olunca onda zuhur eden alametler.
 • Bir kula Allah’u Teala’nın nasıl aşık olduğu.
 • Musa (as)’ın Allah’u Teala’ya, seninle hem görüp hem de konuşanlar olacak mı? diye sorması ve aldığı cevap.
 • İlmin iki olduğu.
 • Fahreddin Razi ile Muhiddin Arabi hazretlerinin arasındaki mektuplaşma.
 • İsa (as) yer yüzüne indiğinde eski sülehadan 800 erkek ve 400 kadın evliya üzerine ineceği

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam