37. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Şeyhe lazım olanın neler olduğu.
 • Allah yanında en sevgili olanın takva sahibi kimseler olduğu.
 • Peygamberimiz (sav)’in sünnetlerinin kıyamete kadar devam edeceği.
 • İmam-ı Azam efendimizin bir köleyi azat etmesi.
 • İmam olanın göğsünü iliklemeden namaza durmaması gerektiği.
 • Pirimizi imtihan için gelenlere söyledikleri.
 • Hz. Hasan efendimizin Muaviye hazretlerine niçin biat ettiğini beyan etmesi.
 • İtikatta noksanı olanın ebedi cehennemlik olduğu.
 • Amelde noksanı olanın ise ebedi cehennemde kalmayacağı.
 • Rafızi mezhebinin en belirgin özelliğinin ne olduğu.
 • İhlasa yetişenlerin büyük muhatarada olduğu.
 • Şeytanın dostu olanların büyük zararda olduğu.
 • Allah’u Teala’nın kimseye zulmetmeyeceği.
 • Hz. Ömer efendimizin münker ve nekire verdiği cevap.
 • Peygamberimizin ve ashabın yaptığı zikrullah ve özellikle zikrullah yaptıkları vakitler.
 • İmam Malik hazretlerinin şeriat ve tarikat hakkındaki sözü.
 • Kadından evliya olmaz diyenlere.
 • Hz. Rabia ve Hasan Basri arasında gerçekleşen hâdiseler.
 • İnsanların mahşere on surette gelindiği.
 • Yunus Emre hz’nin çıktım erik dalına kasidesi.
 • Bu dünyaya geliş amacımızın kemal bulmak olduğu.
 • Kul niyetine göre Allah’u Tealanın taktir etmesi.
 • Hz. Meryeme cenneten meyva gelmesi ve başından geçen olaylar.
 • Hz. Hatice annemizin peygamberimizle nasıl evlendiği ve yapığı fedakarlıklar.
 • Hira mağarasında peygamberimiz (sav)’in yaptıkları.
 • 12 beye peygamberimiz (sav)’in beddua etmesi.
 • Hz. Ebu bekir efendimizi kafirlerin dövmesi olayı.
 • Din-i islamın nasıl, zor şartlarda kurulduğu.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam