38. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Hüdeybiye haccı.
 • İhvanların birbirlerinin kıymetini bilmeleri gerektiği.
 • Tezkiyey-i nefis.
 • İnsan kendi derininde Cenab-ı Hakkı bulur.
 • Hakkın yakınlığından bizi uzaklaştıran şeylerin neler olduğu.
 • Nefis mertebelerinin özellikleri.
 • Mü’min ile münafığın misaline dair.
 • Duha suresi tefsiri.
 • Şeyhte, Rasulullah (sav)’de ve Hakk’ta fani olmak.
 • Evliyai künbelin ve mürşid-i kamiller.
 • Peygamberler ve mürşidi kamillerin lisan üzere gönderildiği.
 • Alimlerin lugatlı konuşmasının yanlış olduğu.
 • Bir kimse nasıl evliya olabilir.
 • Kaza namazı olan nafile namaz kılamaz diyen hocaya cevap.
 • Bazı nafile ibadetler ve sevapları.
 • farzlardaki noksanların nafile ibadetlerden tamamlanacağı.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam