4. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Zikrullah hakkında hadis-i şerifler.
 • Ashabı Rasulullaha kötü söyleyenlere şefaatın olmadığı.
 • Saliha bir kadının 70 erkeğe bedel olması.
 • Cehennemde kötü hocaları öğüten değirmen olduğu.
 • İnsan için gafletin üç olduğuna dair.
 • Zikrullah hakkında ayetler.
 • Zikrullahın aleyhinde olanlar.
 • Zikir meclislerini meleklerin sarması.
 • İbrahim(as)’ın zikir ile Kabe’den putları atması.
 • Hocaların Rasulullah’ın zikrini söylemedikleri.
 • Peygamberimizin ashabıyla yaptığı zikrullah.
 • Bir vaaizin tarikatçıları kötülemesi ve ona verilen cevap.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam