46. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Allah’u Teala’nın kendisini zikredeni ve bunu tavsiye edenleri sevdiği.
 • Allah’u Teala’dan daima kormak gerektiği.
 • Bizim yaptığımız ibadetin bizim menfaatımıza olduğu.
 • Allah’ı unutan fasıklar gibi olmayın ayetinin izahı.
 • Fasık ve münafık kime denir?
 • Cennete gidenle cehenneme gidenlerin bir olmayacağı.
 • Mahşerde kimseye zulmedilmeyeceği.
 • Kız alırken ve verirken salih kimselerden alınıp verilmesi.
 • Cennetlik olanların mütessir olmayacağı.
 • Cennetlik olanlara verilen ikramlar.
 • O günde cemalullahın nasıl seyredileceği.
 • Fatıma annemizin kadınlara nasıl şefaat edeceği.
 • Lâ yestevinin anlamı.
 • Cehennemdeki yiyecek ve içecekler.
 • Eğer bu ayetler dağa inse o dağın parçalanacağı hakkındaki ayetin izahı.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam