47. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • İki ashabı kiramın bir kıralın sorularına farklı şekilde cevap vermeleri ve sonucu.
 • En büyük ahlakı hamidenin üç olduğu.
 • Kendinden kesileni ziyaret edip yanına gitmek.
 • Aleviler tenkid ediliyoruz diye camiyi terk ettikleri için zındık oldukları.
 • Alimler ve cahillerin misali.
 • Başkaları kendine kötülük yapsa da onun kendisine işi düşünce ona yardımcı olmak.
 • Kafirlerin münafıkların kalplerinin mühürlenmesinin sebebinin ne olduğu.
 • Bir kimseye tarikatından dolayı eza ederse ona lanet olduğu.
 • Allah bizi nasıl ister?
 • Kişinin bütün ihvan kardeşini evliya bilmesi gerektiği.
 • Sünnet ile amel edene verilen mükafaat.
 • Sünnet ile amel edenin dünya peşinden gelir.
 • Müslümanların birbirimize tutkun olmaları gerektiği.
 • Bütün Müslüman devletleri beraber olmadığı için Allah yardım etmiyor.
 • Araplar, kumandanları hainlik yapıp tutkun olmadıkları için yenildiler.
 • Kendinin adına para isteyen molla Ahmed adındaki adamı uyarması.
 • Yardımlaşma cemiyeti kurma önerisini kabul etmemesinin sebebi.
 • Şeyhine asi olana şeytan kolay yol bulur.
 • Din nasihatle kuvvet bulur hadisinin izahı.
 • Kulların içinde en efdal olanların kimler olduğu.
 • Halkın hepisinin Allah’u teala’nın ayali olduğu.
 • Alimin huzurunda oturup söylediklerini dinlemenin sevabı.
 • Müslüman Müslümana o fasıktır, münafıktır diyerek selam vermezse Allah’ın ondan razı olmayıp ona gadap edeceği.
 • Selamın ne anlama geldiği ve nerden kaldığı ve ettehiyyatu duasının manası.
 • Bibirine küsüp mü’min kardeşinden yüz çevirenin Allah karşısında durumunun ne olduğu.
 • Suçluyu affetmezsek Allah bizi affeder mi?
 • Hubbu fillah buğzu fillah’ı soran kişiye verdiği cevap.
 • İbrhim (as)’ın Allahı zikretti diye Cebrail (as)’a koyunlarının tamamını vermesi.
 • İmam Azam efendimizin Rasulullah efendimizin huzuruna nasıl varayım diye Medine’nin dışında çadır kurması ve borcu olan adamın gördüğü rüya üzerine huzuruna gelmesi.
 • Bir kimsenin camiye gittiğini görürseniz Müslümanlığına şahid olun hadisi şerifinin izahı.
 • Müslüman ile mü’min’in anlamlarının farklı olduğu.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam