48. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Her işe euzu besmele ve salavat ile başlamak.
 • Yakin ilminin Kur’an ilminden ayrı bir ilim olduğu.
 • Yakinleri zayıf olup maneviyatları ölü olanlara vaazın tesir etmeyeceği.
 • Zikrullahın ölü olan kalbi dirilttiği.
 • Bir profösörün kendisine akla sığmayanı söylememeli demesi üzerine verdiği cevap.
 • Kur’an da peygamberlerin bazılarının başından geçen haller..
 • Bakara suresine niçin bu ismin verildiği ve bu kıssa.
 • İbrahim (as)’ın ateşe atılması ve ateşin soğuk ve selamet olması.
 • İbrahim (as)’ın annesinin onu nasıl dünyaya getirdiği ve sonrasında olan olaylar.
 • Bir avukatın din korkudan doğmuş bir şey demesi üzerine verdiği cevap.
 • Musa (as) ile Hızır (as) kıssası.
 • İlmin süt ile tefsir edilmesinin sebebi.  
 • Rüyaya yalan katana Allah’ın lanet ettiği.
 • Şeyhin maneviyatının deniz gibi, müridinde balık gibi olduğu.
 • İlmi hikmetin;  Allah tarafından vasıtasız gelen ilim olduğu.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam