49. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Allah korkusunu üzerinde taşıyanların her korktuklarından emin oldukları.
 • Taktir ve mukadder bahanesini öne sürenlere.
 • Müridin birinin levhi mahfuzu görüp şeyhini şaki görmesi olayını anlatması.
 • Kişi itikatına göre Allah’u Teala’dan karşılık bulur.
 • Muhiddin Arabi hz.nin 15 kişiyi hem öldürüyor hem de diriltmesi.
 • Pirimizin 15 yıl evvel ölmüş bir ölüyü diriltmesi.
 • H. Ebu bekir efendimizin Nofeli diriltmesi.
 • Mirat’ül-Harameyn kitabında Peygamberimizin anne-babasını ve amcası Ebu talip hazretlerini dirilttiğini sahih olarak yazdığı.
 • Hadis-i Şeriflerin 500 ulema tarafından seçildiği.
 • Peygamberimiz (sav)’in hastaları okuyup şifaya kavuşturduğu.
 • Peygamberimiz (sav)’in parmaklarından su akması.
 • Ölmeden önce kendilerine müjdeler gelenler.
 • Musa (as)’ın Yâ Rabbi seni görerek konuşanlar olacak mı diye sorması ve aldığı cevap.
 • Mahşerde Allah’u Teala’nın nasıl görüleceği.
 • Allah’ın zikrinden uzak olanların durumu.
 • Allah’u Teala’nın varlığının alametinin neler olduğu.
 • Evliyanın okumasıyla çaresi olmayan hastaların şifa bulmasının sebebi.
 • Peygamberden zuhur eden mucize ve evliyadan zuhur eden kerametin Allah’u Teala’dan olduğu.
 • Halkı hakka hidayet edenler.
 • Hidayetçilerin kıyamete kadar geleceği.
 • Bir evliya zuhur ettiğinde onunla mücadele eden münafıkların olduğu.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam