50. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Sünnet-i seniye ile amel etmenin çok makbul olduğu.
 • Alimlere hürmet emek.
 • Bereketin büyüklerle beraber olduğu.
 • Cuma namazına gitmeyenlerin münafık zümresinden oldukları.
 • Allah korkusunu üzerinde taşıyanların özellikleri.
 • Yeryüzünde afetler olmasının hikmetinin ne olduğu.
 • Zikrir, namaz, Kur’an ve sohbet meclislerinden meleklerin gıdalanması.
 • Meleklerin nasıl oldukları.
 • Allah’ın zikriyle kalpleri ürperenler.
 • Bir yerde peygamber veya evliya yetişse halk ikiye ayrılır.
 • Alimlerin ümmetin ışığı oldukları.
 • Alimleri sevmek ve Şeyhler hakkında.
 • Alim gitmeden ilmini kaydetmek gerektiği.
 • En evvel cennete girecek zümrelerin kimler olduğu.
 • Peygamberimiz (sav)’den başkası şefaat edemez diyenlere.
 • Çocukların şefaatı.
 • Ölmüş gitmiş adamdan ne beklenir diyen vahhabilere cevap

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam