6. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Dünyanın ahiretin çiftiği olduğu.
 • İmamların namaz kıldırırken göğsünü iliklemesi gerektiğine dair.
 • Allah’ın kulları, zulumattan nura, şeytanın ise nurdan zulumata çektiği.
 • Düşmana galip gelmek ne ile olur?
 • Kader.
 • Dini yapan ve yıkan alimler.
 • Âşikare, cehri zikrullah.
 • Camilerin zikrullah, namaz ve ilim tahsili için yapıldığı.
 • Zahir-batın hac ve mutmainne makamı.
 • Kırklar ve onlarda olan hasletler.
 • Cehri Zikrullhın toplu olarak yapılması.
 • Muhbitinlerin alametleri.
 • Hakiki evliyanın, şeyhin vasıfları.
 • Zikrullahın zikir ve namazdan ayrı olduğu.
 • Evliyalara düşman olanların Allah’u Teala’ya düşman olduğu.
 • Vahdet-i vucud, eviya-i künbelinler ile mürşid-i kamiller.
 • Kabir ziyaretini inkar edip ölmüş adamdan ne beklenir diyen vahhabilere cevap.
 • Ziyarette kurban kesilmez diyenlere.
 • Peygamberden başkası şefaat edemez diyenlere.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam