7. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Hikmet ilmi.
 • Camilerde Allah’ın zikredilmesine mani olanlar hakkında.
 • Tarikatı inkar edenlerin münafık oldukları.
 • Fasık hocaların cehennemdeki halleri.
 • Şeriat ve tarikatla çalışanlara hayat-ı tayyibe verildiği.
 • Zikrin aleyhinde olanların mahşere kör olarak getirileceği.
 • Dinin afatının kimler olduğu.
 • İlminden istifade edilen alimin etmeyenden üstün olduğu.
 • Baba olmak ve tıflı manevi.
 • Her yüz senenin başında sünneti tazeleyici müceddid geleceği.
 • Peygamberimizin sünnetinin kıyamete kadar devam edeceği.
 • Allahın zikrinden kalpleri sıkılanlar hakkında.
 • zikir ile namaz beraber olunca insanı kötülüklerden alı koyacağı.
 • Namaz mı efdaldır, zikrullah mı efdaldır? diyenlere.
 • Namaz da zikirdir diyenlere cevap.
 • Kalbi nurlandıran beş şey.
 • İbadet ve amelin dörde ayrılması.
 • İnkisar-ı kalp hakkında.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam