8. BİLAL BABA HAZRETLERİ VAAZ

 • Ashab-ı Rasulullah, Hz. Muaviye ve Hz Ali hakkında
 • Nâde ali duası ve manası.
 • Ben adam olamadım diyen arkadaşa mektup bahsi.
 • İlm-i hikmetin nasıl kazanıldığı.
 • Zamanlar hakkında.
 • Ümmetin fesada gittiği zamanda sünneti tutana yüz şehid sevabı olduğu.
 • Hoca ve dervişin fasıkları.
 • Şakinin üç alameti.
 • İhlasa yetişenlerin büyük muhatarada olduğu.
 • Sünnet ile amel edene 4 büyük haslet verildiği.
 • Rasulullah (sav)’in efendimizin sünnetlerinin neler olduğu.
 • Vecid ve tevacüd halı.
 • Tarikatla amel etmeyenlerin Hakka yakınlık kazanamayacağı.
 • Sünnet-i seniye ile amel edenlerin maddi ve manevi zenginleşeceğine dair.
 • Hocaların el kapılarına gitmelerinin sebebi.

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam