Dervişler'in Dilinden

Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir


Senden Mıdır (Allahım) Benden Mıdır

 

Derdi hakka talib ol,  Dermana erem dersen.

Mihnetlere ragıb ol,   Asana erem dersen.

 

Hakk yolu belâlıdır,    her kârı cefalıdır.

Canından ümidi kes,   cânana erem dersen.

 

Derd çekmede Eyyub ol, Gam çekmede Yakub ol,

Yûsuf gibi mahbub ol,     Kenâna erem dersen.

 

Bu yolu bil ondan gel, deryayı bul ondan gel,

Kârine erip el sal,   dergâha erem dersen.

 

Şeyhinle olan ahdi güt, nen var ise koy git,

Bildiklerini terk et, ummana erem dersen.

 

Mısrîkoy bu sevdayı, hem ucuple riya’yı,

Terk eyle sen sıva’yı, Subhana erem dersen.

 

                                                Niyâzi MISRÎ

Kitapta Ara

Kitap İndeksi