Dervişler'in Dilinden

Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir


Vasil Olmaz Kimse Hakkâ

 

Vasıl olmaz kimse Hakk’a, cümleden dûr olmadan,

Kenz açılmaz her gönülde, Tâ ki pürnûr olmadan.

 

Padişah konmaz saraya, hane ma’mur olmadan,

Mû’tû kable ente mû’tû, sırrına mahzar olan.

 

Gördü anlar haşri neşri,

Nefha-i sûr olmadan….

 

                                              Seyyid NİZAM OĞLU 

Kitapta Ara

Kitap İndeksi