HİLMİ BABAMDAN DERVİŞLERE ÖĞÜTLERToplam 23 Sayfa

HİLMİ BABAMDAN DERVİŞLERE ÖĞÜTLER1
Hilmi Babamın müridin bazı hallerinden bahsetmesi; özellikle müridin helâke gitmesine sebep olan halleri hakkında2
Hilmi Babamın, tarikatımızda biraz ilerledikten sonra Bilâl Babama karşı gelen bazı müridlerin helâke gitmesini anlatması3
Hilmi Babamın namaz hususunda müridlere tavsiyesi4
Şeyh, tarikat; bandlar ve kitapların bizim için numûne olması hakkında5
Kalbime ilham oldu, benden bir hal zuhur etti de, şunu söylüyorum diyenlere karşı Hilmi Babamın vaazı6
Namazda safların sık tutulması hakkında7
Müridin havf ve recâ arasında olması hakkında8
Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem)’in “Helekel âlemun illel âmilûn, helekel âmilûn illel âlimûn, helekel âlimûn illel muhlisin. El muhlisîne alâ hatarin azîm.” Hadisinin açıklaması9
Şeytanın mü’minlerin sâlihlerini en son kadın ve parayla ( dünya malıyla) aldatması hakkında10
Bilâl babamın hakiki bir derviş nasıl olması lazım? Sorusuna verdiği cevap11
Şeytanın hilelerinden kurtulmak için pirimizin, şeyhimizin ve şeriatın tüzüğünden ayrılmamak gerektiği hakkında12
Dervişin derece kazanabilmesi için ne yapması lazım? Sorusuna cevap13
Bir şeyh müridin yaramaz ahlakından dolayı dergâhından tart eder mi, kovar mı? Sorusuna cevap14
Allah’u Teâla’nın sevdiği kullarına daima kendi nefsine kötü tarafını göstermesi, sevmediğine de daima kendi nefsine iyi tarafını göstermesi hakkında15
Şeyhin vazîfesi nedir, müridin vazîfesi nedir? sorusuna cevap16
İhvanla şeyh arasına girip perde olanlar hakkında17
Ben kurtuldum, ileri geçtim, benim için düşmek kalmadı diyenler hakkında18
İhvanların birbiriyle ahiret kardeşi olması hakkında19
İhvanların Allah için, Peygamberimiz için, Pirimiz için, Şeyhimiz için, Tarikat için birbirlerini sevmeleri hakkında20
Tarikatta edep ve söz dinleme hakkında21
Cevahir-ül İslâm kitabından alınan konular22
HASRETİNEM YA MUHAMMED23

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam