Nikah ve Cenaze

Hacı Muhammed Bilâl-i Nadir


İçkili Düğünde Nikâh Kıyılır Mı?

Hadis-i şerifde: “Eğer kulun kula secde etmesini  emretseydim kadınların  kocalarına secde etmelerini emrederdim.” buyuruldu.

[ Kimyayı saadet Sayfa 224; Nura doğru Cild-2, Sayfa 960,963; Kütübü Site cild-10, Hadis No: 3293; Sünen-i İbn-i Mâce  Cild-5, Hadis No: 1852; Sünenb-i Ebû Davud, Cild-8 Hadis No. 2140; Günyetüt Tâlibîn Sayfa 170-173; İhyau Ulumiddîn Cild-2, Hadis No: 253,Sayfa 150;  Şevahidün-Nübüvve sayfa  170; Sünbe-i Tirmizi Cild-2, Hadis No:1168; Riyazüs-Salihiyn (Aslı ve tercümesi) Hadis No: 285, Sayfa 233, Seçme hadisler Hadis No: 74, 75, Sayfa 179-180]

                       

            6- Eğer bir kimseye, başka birine secde etmesini emredecek olsa idim, mutlaka karısını kocasına  secde etmesini emrederdim. (Kimya’yı saadet, Sayfa 224; Sünen-i İbn-i Mace, Cild-5, Hadis No: 1852;

Gunyet’ut Talibiyn, Sayfa 150; Riyazüs-Salihiyn, Hadis No: 233,285; Şevahidün-Nübüvve, Sayfa 170-173; Sünen-i Ebû Davud, Cild-8, Hadis No:272;Muhtar’ul Ehadisin  Nebeviye, Hadis No:981.)

 

            7- Muhammed’in nefsi yed’i kudretinde olana yemin olsun ki, kadın kocasının bütün haklarını vermedikçe Rabbı-

nın hakkını vermiş sayılmaz. Kocası kadını ile cinsî münasebet kurmak istese, o devenin sırtında dahi olsa  onun arzusunu yerine getirmelidir.

(Sünen-i İbn-i Mâce , Cild-5, Hadis No: 1852, 1853; Kütüb-i Site, Cild-17, Hadis No:6566; Sünen-i Tirmizî Cild-2, Hadis No: 1168; İslamda Helaller ve haramlar, Cild-1, sayfa 123-124; Ramuz’ul Ehadis, Hadis No:4434, 5747; Muhtar’ul Ehadisin Nebeviye Hadis No 981; İhyau Ulumiddîn, Cild-2, Hadis No: 253; Gunyet’üt Talibîn, Sayfa 150; Sünen-i Ebû Davud Cild-8, Hadis No: 2140; Şevahidün-Nübüvve Sayfa 171-173)

           

8- Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyor ki:

“Koca, bir ihtiyaç dolayısı ile karısını çağırdığı vakit kadın bu çağrıya koşmalıdır.(Nura doğru, Cild-2, Sayfa 961; Sünen-i İbn-i Mace, Cild -5, Hadis No:1854, İhyau Ulumid-dîn  Cild-2,  Hadis  No: 247,-

sayfa  148; Sünen-i Tirmizi Cild-2, Hadis No: 1169; Seçme hadisler, Hadis No: 175, Sayfa 180; Ayrıca Neseî de rivayet etmiştir.)

             

            9- Tirmizî ve Neseî ve İbn-i Hibban merfuan hadisi rivayet ediyorlar:

            “Bir erkek bir işi  (şehvetini dindirmesi) için  eşini çağırdığında eşi tandır başında  ateş karşısında  olsa da kocasının bu çağrısına koşmalıdır. [İmâm-ı Şa’ranî (El uhudul kübra) sayfa 405]

 

            10- Ebû Hureyre (Radiyallahu anhü) den  Resûl’ü Ekrem (Sallallahu aleyhi vesel-

lem)  şöyle buyurmuştur :

            “Adam karısını yatağına çağırdığında  imtina eder, gelmezse; Ona melekler sabaha kadar lânet ederler.” (Seçme hadisler, Hadis No: 94, Sayfa No: 191)

           

11- Resûl-u Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem) :

            “Cehennemi gördüm; bir de baktım ki, halkının ekseriyetini  kadınlar teşkil ediyor,buyurdu. Neden böyle olduğunu soranlara da Resûl-u Ekrem şu cevabı verdi.

            - Onlar çok lânet eder ve kocalarına karşı küfrân-ı nimet ederler de ondan. Dedi.” (İhyau Ulumiddin, Cild-2, Hadis No: 249; Sahihi Buhari Cild-11, Hadis No: 1819; Hayat düsturları, Sayfa 249)

           

12- Diğer bir haberde :

“Cennete muttali oldum; bir de baktım ki, ekalliyetini(en azını)kadınlar teşkil ediyor. Bunun üzerine

-  Kadınlar nerede? Diye sordum. Bana:

- Onları  altın ve zaferan gibi süs eşyası meşgul etti, dediler.”(İhyau Ulumid

-dîn Cild-2, Hadis No:250; Nûra Doğru, Cild-2, Sayfa 962)

 

13- Erkeğin kadın üzerindeki  hakkı şöyledir:

            “Kadın evde oturmalı, kocasından izinsiz dışarı çıkmamalı, kapıda ve terasta durmamalı, komşularla sık sık görüşmemeli, fazla konuşmamalı, bir işi düşmeden yanlarına gitmemeli, kocasından iyilikten başka konuşmamalı, oynama ve yatma gibi mahrem işlerinden bahsetmemeli, her işinde kocasının

istediği üzere, onu memnun etmeye gayret etmeli, kocasının  malına hıyanet etmemeli, sevmeli ve acımalıdır.

Kitapta Ara

Kitap İndeksi