SİGARANIN ZARARLARI

SİGARANIN ZARARLARI

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara haramdır. Ancak içen insanları ise hor görmemeli, onlara hoş görüyle yaklaşılmalıdır. Haklarında kötü konuşmamalı ve içenlere de buğuz etmemelidir. Bizim maksadımız da sigara içme alışkanlığı olan kişlere sigaranın kötü ve zararlı olduğunu anlatmaktır. Münakaşa  etmek değildir. Onları haram, kerih ve israf olan  bu  bid’attan kurtarmaktır. Onlar bizim din kardeşlerimizdir.

Sigaranın zararları: Haram, müfter, israf, bid’at ve kokusu yönünden de mekruh olup ibadete  zararı  vardır. Büyük bid'attır, israftır ve şeytan amelidir.

Şimdi bunlarla ilgili delilleri madde madde izah edeceğiz.

Sigara, büyük bid’attır ki, bunu Resûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem)  içmemiştir, Ashab içmemiştir, Evliyalar içmemiştir. Hem de bid’atı seyyiedir yani kötü bid’at demektir.

Beyhaki’de bazı Sahabe-i Kiram’dan nakledildiğine göre Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem):

طَيِّبُوا اَفْوَاهَكُمْ فَاِنَّ اَفْوَاهَكُمْ طَر۪يقُ الْقُرْآن (هب)

“Ağzınızı temiz tutunuz. Çünkü ağzınız Kur’ân yoludur,”[1] diye buyurmuştur.

Kenzü’l-İrfan’da geçen Hadis-i Şerif’te Resûl-i Ekrem (Sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyor ki:

كُلُّ بِدْعَةٍ حَرَامٌ اِلَّا عِبَادَةٌ.

 “Her bid’at haramdır. Yalnız ibadette değildir.”[2]

Haram olan bid’at, bid’at-ı seyyie’dir. Bid’at-ı hasene ise, dine faydası olan bid’atlerdir; bunun kişiye bir zararı yoktur.

Kötü olan bid’atlerde ısrar edenler hakkında Darukutni’de Ebu İmame (Radiyallahu ahu)’dan nakledilen Hadis-i Şerif’te Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyor ki:

اَهْلُ الْبِدَعِ كِلَابُ اَهْلِ النَّارِ  (قط عن امامة)

 “Bid’at ehli, cehennem ehlinin köpekleridir.”[3]

Sûre-i A’raf, Ayet 31’de Allah’u Teala:

“Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. O Allah'u Teâlâ israf edenleri sevmez,” diye buyurmuştur.

Yine bu hususta Sûre-i İsra, Ayet 27’de Allah’u Teala buyuruyor ki:

“Malını israf edip boş yere sarfeden müsrifler, şeytanların kardeşleridir.”

Bir insanın sigaradan dolayı uğradığı maddi zararı hesap edecek olursak; sigara içen bir kimse günlük bir ile üç paket arasında içmektedir. Ortalaması iki pakettir. Bir sigara paketinin en pahalısı 9.00 tl en ucuzu ise 6.00 tl’dir. Ortalaması 7.50 tl etmektedir. Sigaranın bir paketi 7.50 te’den hesap edilirse, iki paketi 15.00 tl etmektedir. Yıllık 5.475 tl yapmak-tadır. Bu da altın hesabına çevrildiğinde yaklaşık 63 gr altına tekabul etmektedir. Bu şekilde 20 yıl sigara içen bir kişi yaklaşık altın olarak 1252 gr (109. 000 tl) israf etmektedir. Bu da sigaranın maddi zararıdır. Bu da israftır.

Sigara içen bir kişi hacı olsun, hoca olsun, müftü, müderris veya şeyh olsun, Allah’u Teala’nın sevmediği haram, kerih, mekruh, bid’ad olan bu kötü ameli işlerse, Allah’u Teala o kimseden razı olur mu?

Bid’at olan tütünü içersin. Ağzın ve vücudun pis kokar. Cenab-ı Hakk melekler yaratmıştır. Onların gıdaları Hadis-i Şeriflerde de geçtiği üzere bizim ağzımızdan çıkan zikrullah ve Kur’an nurudur.[4] Namazda rukuda, secdede ağzımızın önünde dönerler, gıdalarını alırlar. Ağzımızda pis koku olunca kaçarlar. Varsın “meleklerde kaçsın” dersen, melekler duana “amin” demezler ise, duan kabul olmaz. Sen meleklerin gıdasını vermez isen onlarda âmîn demezler. Seni Allah’u Teala sevmezse, haliyle melekler de sevmez. Onlarda sevmezse halin ne olur?

Deylemi’de Hz. Ali (Radiyallahu anhu) efendimizden nakledilen Hadis-i Şerif’te Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyor ki:

كُلُوا الثُّومَ وَتَدَاوَوْا بِهِ فَاِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَلَوْ لاَ اَنَّ الْمَلَكَ يَأْتِينِى لاَ كَلْتُهُ . (الديلمى 

عن على)

“Sarımsak yiyin ve onunla tedavi olun, onun yetmiş hastalığa karşı şifası vardır. Eğer ba­na melekler gelmese idi bende onu yerdim.”[5]

Taberani’de İbn-i Abbas (Radiyallahu ahumâ)’dan nakledilen Hadis-i Şerif’te Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) buyuruyor ki:

مَنْ اَكَلَ مِنْ حُضَرِكُمْ هَذِهِ شَيْئًا فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَاِنَّ الْمَلَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ 

(طب عن ابن عباس)

“Kim bu soğan, sarımsak gibi yeşilliklerden bir şey yerse, mescidimize yaklaşmasın. Çünkü melekler insanların eziyet duydukları şeyden eziyet duyarlar.”[6]

Soğan, sarımsak kokusundan kaçan melekler; sigara içen kişinin bu pis kokusundan kaçmaz mı? Zaten sigaradan daha pis kokan bir yiyecek de yoktur. Hatta hiç bir yeme ve içme sigaranın kokusunu bastırmaz. Ama sigara kokusu tuvalet kokusunu dahi bastırır.

Sure-i Nur,  Ayet 35:

“Allah’u Teala göklerin ve  yerin nurudur.” 

Pis ile nur bir arada olamaz. Allah’u Teala pisi, pis kokuyu sevmez.

Ahmed b. Hanbel ve Taberani’de Ümmü Seleme (Radiyallahu anhâ)’dan nakledilen Hadis-i Şerif’te o şöyle buyurmaktadır:

نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتَرٍ (طب حم د عن ام سلمة)

“Rasulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) her müsker ve müfteri yasakladı.”[7]

Müsker: Sarhoşluk veren her şey, demektir. Müfter de: İçince yüzü kızartan, kötü kokusu olan, kafayı bulandıran ve vücuda gevşeklik veren şeylerdir. İşte bu özellikler tütünde de mevcuttur.

Sigaranın içilmeyeceğine, haram olduğuna dair bu kadar kesin deliller varken, bir çok kimselere şeytan: “sigara kötüdür” dedirtmiyor. Tuvalette hiç bir şey yenilip içilmez, haramdır ama sigarayı içiyorlar, haramı daha da haram ediyorlar.

Bazıları sigaranın haram olduğunu söylemeyerek sadece mekruhtur, kerihtir deyip, özellikle de fazla mahsuru yokmuş gibi yuvarlak cümleler kurmaktadırlar. Mahşerde, Allah’u Teala Kur’ân’dan, Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi vesellem) hadîs ve sünnetlerinden soracak. Onun için doğruyu söyleyelim.

Sigaranın insan sağlığına zararlı olduğunu, kansere neden olup öldürdüğünü artık bütün tıp bilimi ve insanlık kabul etmişlerdir ki, sigara paketlerinin üzerinde dahi sağlığa zararlı, öldürür, diye yazmaktadır. İslam’da bir insanın bilerek kendi sağlığına zarar vermesi veya intihar etmesi haramdır.

 Hatta bazı sigara içen kişiler; temiz bir kilot giyip, sigarayı da bir kaç sefer iyice derin derin içine çekerek içtiklerinde, kilotunun alt tarafının sarardığını söylemektedirler. Çünkü sigaranın içildiği zaman vücuda gevşeklik veren bir özelliği vardır. Kişi kaçıcır haberi olmaz. Eğer böyleyse abdesten sonra sigara içenlerin bu sebepten dolayı abdestleri bozulmaktadır.

Yukardı yazılan bu kadar delillerden anlaşıldığı üzere sigarayı içenleri, Allah’u Teala’nın sevmediği meydana çıktı. Bir padişahın sevmediği elbise, arma ve rozet gibi şeyler üzerinde olsa; onu üzerinden atmadan padişahın huzuruna seni girdirirler mi? Sigara da Allah’u Teala’nın sevmediğidir.

Müslim’de Cabir (Radiyallahu anhu)’dan nakledilen Hadis-i Şerif’te Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor ki:

(م عن جابر) يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ 

“Her bir kul hangi hal üzere vefat ettiyse, o hal üzere diriltilir.”[8]

Bir insan dünyada en çok ne ile meşgul ise, onunla mahşere gelir. Mesela: Saz çalanın sazı, içki içenin içki şişesi, Sigara içenin sigarası her ne kadar da elinden atsa, yine de eline gelecektir.

Bu nedenle dünyada hangi hal üzere olduğumuza çok daha dikkat etmemiz gerekir.

Allah’u Teala cümlemize, huzuruna açık alın ile ak yüzle varmayı nasip etsin. Amin!

 

[1] Beyhaki, Şua’bul-İman, Hadis No: 2054; Râmûzu'l-Ehâdîs Hadîs No: 3893

[2] Kenzü'l-İrfan, Hadis No. 810.

[3] Râmûzu'l-Ehâdîs Hadîs No: 995; Kenzul Ummal, Hadis No: 1124.

[4] Buhârî, Daavât 66; ayrıca bkz. Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 251–252, 358–359.

[5] Ramuzu'l-Ehadis, Hadîs No:4258

[6] Râmûzu'l-Ehâdîs, Hadîs No: 5066; 5065

[7] Ahmed b.  Hanbel, Müsned,  Hadis No: 25416; Taberani Mu’cem’ul Kebir, Hadis No: 19233.

[8] Müslim, Cennet, 83-84

FOTOĞRAFLARTÜMÜ

Bilal Babam
Hilmi Babam